ภาษารัสเซียใช้ระบบอักษรอะไร ?

แก้ไข

ตัวอักษรรัสเซียนั้นหรือเรียกว่าอักษรซีริลลิกพัฒนามาจากอักษรกลาโกลิติกโดยนักบุญซีริลและเมโธเดียส (ในภาษารัสเซียออกเสียง ซีริล ว่า คีริล จึงเป็นที่มาของการอ่านชื่ออักษรไม่เหมือนกับในภาษาอังกฤษ) นำมาใช้แทนที่อักษรกลาโกลิติกเกือบจะสมบูรณ์และมีการปรับตัวอักษรในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยได้รับอิทธิพลด้านคำศัพท์จากยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเยอรมันและภาษารัสเซียสมัยใหม่มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อ ค.ศ. 1918

ภาษารัสเซียสมัยใหม่ใช้อักษรซีริลลิก มีอยู่ทั้งหมด 33 ตัวด้วยกัน ดังต่อไปนี้:

 

มีใครพูดภาษารัสเซียบ้างเปล่า ?

แก้ไข

มีลิ! ภาษารัสเซียนี้มีคนพูดเป็นภาษาแม่ประมาณ 145 ล้านคน และประมาณ 110 ล้านคน พูดภาษารัสเซียเป็นภาษารอง

ประเทศใดพูดภาษารัสเซียบ้าง ?

แก้ไข
 
ประเทศที่คนพูดภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย นั้นเป็นภาษาราชการของประเทศรัสเซีย (click here to learn about Russia) นอกจากนี้ยังมีคนพูดภาษารัสเซียในประเทศเบลารุส(click here to learn about Belarus) และ ทางตะวันออกของยูเครน และกลุ่มประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตยกเว้น ลัตเวีย และ เอสโตเนีย

นอกจากนี้ ภาษารัสเซีย ยังมีคนพูดในชุมชนที่มีชาวรัสเซียใน สหรัฐอเมริกา., อิสราเอล, เยอรมนี, และประเทศต่างๆทั้วโลก

คำพูดเบื้องต้นของภาษารัสเซียมีอะไรบ้าง ?

แก้ไข
  • Привет /prʲɪˈvʲet/ — สวัสดี (ทักทาย)
  • Здравствуйте /ˈzdrastvʊjtʲə/ — สวัสดี (อย่างเป็นทางการ)
  • Как дела? /kɐk dʲɪˈlˠa/ — สบายดีไหม ?
  • Меня зовут... /mʲɪˈnʲa zəˈvut/ — ฉันชื่อ...
  • До свидания! /də svʲɪˈdanʲɪjɐ/ — ลาก่อน!
  • Я тебя люблю! /jə tʲɪˈbʲa lʲʉbˈlʲu/ — ฉันรักคุณ!
  • Спасибо! /spəˈsʲibə/ — ขอบคุณ!
  • Пожалуйста! /pəˈʐalˠʊjstə/ — ยินดีต้อนรับ!

ตัวอย่างอักษรซีริลลิก/ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน/ถอดเสียงด้วยภาษาอังกฤษ?

แก้ไข

ลองอ่านเสียงตามนี้:

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу —
Потому что он хороший.

เสียงจะเป็นแบบนี้:

Ooronili mishkoo na pol,
Otorvali mishke lapoo,
Vsyo ravno evo nye broshoo —
Pahtomoo shto on horoshiy.

โดยแปลออกมาดามนี้:

Teddy bear was dropped on the floor,
Teddy bear's paw got torn off.
But I will never leave him —
Because he is good.