วิกิเยาวชน:ทวีปเอเชีย

อารัมภบท แก้ไข

สวัสดี! เอเชีย เป็นทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่และประชากรมากที่สุดในดาวโลก มีประชากรมากกว่า 4.3 พันล้านคน และพื้นที่กว่า 44,579,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของแผ่นดินทั่วโลกหรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของผิวโลกทั้งหมด ทวีปเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอฟริกา กลุ่มประชากรแรกของทวีปเอเชียอยู่ในประเทศอินเดียและประเทศจีน ส่วนของทวีปเอเชียและยุโรป เราเรียกว่า ยูเรเชีย ทวีปเอเชียเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของประชากรในโลก (คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากร) ช่วงราวทศวรรษที่ 1400–1600, นักสำรวจชาวยุโรปมาแลกเปลี่ยนทางการค้าในประเทศอินเดีย เรารู้จักทางการค้าเรียกว่า เส้นทางสายไหม ทวีปเอเชียตะวันออกของทวีปติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก, และทางตะวันตกติดกับยุโรปและแอฟริกาเหนือ

ประเทศชาติ แก้ไข

 
  วิกิเยาวชน:ทวีปเอเชีย

                               
                                   
                               

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เอเชียเหนือ

เอเชียกลาง

เอเชียตะวันออก

เอเชียใต้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


บรรณาธิการ แก้ไข

คุณสามารถร่วมสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับทวีปเอเชีย