วิกิตำรา:ระดับขั้นผู้ใช้

ความสามารถของผู้ใช้ในแต่ละระดับขั้นของวิกิตำรา

ระดับขั้นผู้ใช้ ความสามารถ
ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน (ไม่ล็อกอิน) สามารถแก้ไขบทความและสร้างบทความใหม่ได้
ผู้ใช้ใหม่ สามารถสร้างบทความ สร้างหน้าพูดคุย แก้ไขบทความได้
ผู้ใช้พื้นฐาน มีความสามารถเหมือนผู้ใช้ใหม่ นอกจากนั้นสามารถอัปโหลดไฟล์ เปลี่ยนชื่อหน้า และแก้ไขบทความที่กึ่งล็อกได้ ผู้ใช้จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ หลังจากที่สมัครไม่น้อยกว่า 4 วัน และแก้ไขมากกว่า 10 ครั้ง
ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก ไม่สามารถแก้ไขบทความ สร้างบทความใหม่ หรืออัปโหลดไฟล์ได้
บอต ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมบอต
ผู้ดูแลระบบ (administrator) สามารถลบบทความ นำบทความที่ถูกลบกลับคืนมา บล็อกผู้ใช้ ล็อกบทความ แก้ไขบทความที่ถูกล็อก แก้ไขหน้ามีเดียวิกิ และย้อนการแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น
ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง (bureaucrat) สามารถแต่งตั้งผู้ใช้อื่นเป็นผู้ดูแลหรือผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และแต่งตั้งหรือยกเลิกสถานะของบอตได้
ผู้ดูแลประวัติ (oversight) สามารถลบประวัติการแก้ไขที่ไม่เหมาะสมได้
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (checkuser) สามารถตรวจสอบไอพีแอดเดรสของผู้ใช้ที่ใช้ในการแก้ไขได้
ผู้ดูแลโครงการ (steward) สามารถเปลี่ยนระดับขั้นของผู้ใช้อื่นได้
ผู้พัฒนา (developer) สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลของมีเดียวิกิได้