วิกิตำรา:กล่องผู้ใช้/เบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ดแก้ไข

รหัส ผลลัพธ์ ผู้ใช้
{{ผู้ใช้ นินจา}}
忍者 ผู้ใช้คนนี้เป็นนินจา
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ โจรสลัด}}
  ผู้ใช้คนนี้เป็นโจรสลัด
หน้าที่นำไปใช้