รายชื่อสมาคมนักเรียนไทย

สมาคมนักเรียนไทย เป็นสมาคมของกลุ่มนักเรียนไทย ในต่างประเทศ โดยปกติจะช่วยเหลือนักศึกษาหรือนักวิจัย ที่มาใหม่จากเมืองไทย และให้คำแนะนำปรึกษา และยังคงจัดกิจกรรมแสดงถึงวัฒนธรรมแก่เจ้าของประเทศนั้นๆ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข