มีเดียวิกิ:Gadget-HotCat.js/local defaults

//

// Localization สำหรับวิกิตำราภาษาไทย
if (typeof (HotCat) != 'undefined') {

 HotCat.messages.cat_removed  = 'ลบ[[หมวดหมู่:$1]]แล้ว'; //ลบหมวดหมู่
 HotCat.messages.template_removed = ''; //เซ็ตเป็น null เพราะวิกิตำราไทยไม่ได้ใช้
 HotCat.messages.cat_added   = 'เพิ่ม[[หมวดหมู่:$1]]แล้ว';
 HotCat.messages.cat_keychange = 'เปลี่ยนการเรียงลำดับใน[[หมวดหมู่:$1]] ให้เรียงด้วย $2'; //$2 คือคีย์เรียงลำดับ เป็นพารามิเตอร์ใหม่
 HotCat.messages.cat_notFound = 'ไม่พบหมวดหมู่ "$1';
 HotCat.messages.cat_exists  = 'มีหมวดหมู่ $1 อยู่แล้ว ไม่เพิ่มหมวดหมู่';
 HotCat.messages.cat_resolved = ' (แก้เปลี่ยนทางของ[[หมวดหมู่: $1]]แล้ว)';
 HotCat.messages.uncat_removed = 'นำป้าย {{ต้องการหมวดหมู่}} ออก';
 HotCat.messages.using     = ' ด้วย[[Help:Gadget-HotCat|ฮอทแคต]]'; //ปัจจุบันเป็นหน้าเปลี่ยนทาง Soft Redirect ไปยังวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
 HotCat.messages.multi_change = '$1 หมวดหมู่';
 HotCat.messages.commit    = 'บันทึก';
 HotCat.messages.ok      = 'ตกลง';
 HotCat.messages.cancel    = 'ยกเลิก';
 HotCat.messages.multi_error  = 'ไม่สามารถดึงข้อความที่ต้องแก้ไขจากระบบได้ การเปลี่ยนหมวดหมู่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขออภัยในความไม่สะดวก';

 HotCat.category_regexp   = 'หมวดหมู่'; //ไม่ใช้ Regex เพราะปกติการเพิ่มหมวดหมู่พิมพ์เป็นภาษาไทย แต่หากเดิมเนมสเปซนี้พิมพ์เป็นชื่ออื่น HotCat จะไม่แก้หมวดหมู่หรือแก้คำให้
 HotCat.category_canonical = 'หมวดหมู่';
 HotCat.categories     = 'หมวดหมู่';
 HotCat.disambig_category  = 'แก้ความกำกวม';
 HotCat.redir_category   = 'หมวดหมู่เปลี่ยนทาง';
 HotCat.uncat_regexp    = 'ต้องการหมวดหมู่'; //สำหรับจับป้ายต้องการหมวดหมู่;
 HotCat.template_regexp   = 'แม่แบบ';
 HotCat.template_categories = {};

 HotCat.engine_names.searchindex = 'ดัชนีการค้นหา';
 HotCat.engine_names.pagelist  = 'รายการหน้าทั้งหมด';
 HotCat.engine_names.combined  = 'ค้นหารวมกลุ่ม';
 HotCat.engine_names.subcat   = 'หมวดหมู่ย่อย';
 HotCat.engine_names.parentcat  = 'หมวดหมู่หลัก';

 HotCat.tooltips.change = 'แก้ไข';
 HotCat.tooltips.remove = 'นำออก';
 HotCat.tooltips.add = 'เพิ่มหมวดหมู่ใหม่';
 HotCat.tooltips.restore = 'ย้อนการแก้ไข';
 HotCat.tooltips.undo = 'ย้อนการแก้ไข';
 HotCat.tooltips.down = 'เปิดหน้าต่างแก้ไขและแสดงหมวดหมู่ย่อย';
 HotCat.tooltips.up = 'เปิดหน้าต่างแก้ไขและแสดงหมวดหมู่หลัก';

 HotCat.multi_tooltip = 'แก้ไขหลายหมวดหมู่พร้อมกัน';

 window.HotCat.disable = (function (default_disable) {
  return function () {
   var wgArticleId = mw.config.get('wgArticleId');
   return wgArticleId == 0 || default_disable();
  };
 })(window.HotCat.disable);

} // จบการตรวจสอบเงื่อนไข HotCat

//