มีเดียวิกิ:Clearyourcache

หมายเหตุ: หลังจากบันทึกแล้ว, คุณต้องล้างแคชของเบราเซอร์เสียก่อน จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง: Mozilla: กด reload(หรือ ctrl-r), IE / Opera: ctrl-f5, Safari: cmd-r, Konqueror ctrl-r.