มีดตาล หรือ มีดปาดตาล เป็นมีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างคล้ายปลากราย ปลายแหลม สันหนา ด้ามทำด้วยไม้ยาวประมาณ 1 คืบ หรือประมาณ 30 ซม. มีความคมมาก ใช้สำหรับปาดงวงตาลหรืองวงมะพร้าว