• สระเดี่ยว 11 ตัว
สระ หน่วยเสียงIPA เทียบสระไทย
A a /aː/ อา
Ă ă /a/ อ๋า
 â /ɜ/ เอ๋อ
E e /ɛ/ แอ
Ê ê /e/ เอ
I i หรือ Y y /i/ อี
O o /ɔ/ ออ
Ô ô /o/ โอ
Ơ ơ /ə:/ เออ
U u /u/ อู
Ư ư /ɨ/ อือ
  • สระผสม
สระ หน่วยเสียงIPA เทียบสระไทย