ตัวอักษรเวียดนาม มี ทั้งหมด 2 ตัวอักษร

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y


English Vietnamese Pronunciation
A A ah
B B beh
C C seh
D D deh
E E