ภาษาเยอรมัน/ภาคผนวก/คำศัพท์/สัตว์

หน้านี้เป็นหน้ารวมคำศัพท์ในภาษาเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดย der, die, das หน้าคำศัพท์บ่งถึงเพศของคำนามอันได้แก่ เพศชาย เพศหญิง และ เพศกลาง ตามลำดับ ส่วนวงเล็บหลังแต่ละคำคือรูปพหูพจน์

  • das Tier (-e) ดัส เทียร์: สัตว์
  • das Haustier (-e) ดัส เฮาส์เทียร์: สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

แก้ไข
  • das Säugetier (-e) ดัส ซอยเกะเทียร์: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
         
der Hund (-e)
แดร์ ฮุนด์
สุนัข
der Wolf (Wölfe)
แดร์ โวลฟ์
หมาป่า
der Fuchs (Füchse)
แดร์ ฟุคส์
สุนัขจิ้งจอก
der Rothund (-e)
แดร์ โรทฮุนด์
หมาไน
der Welpe (-n)
แดร์ เวลเพะ
ลูกสุนัข
           
die Katze (-n)
ดี คัทเซะ
แมวตัวเมีย
der Kater (-)
แดร์ คาแทร์
แมวตัวผู้
der Löwe (-n)
แดร์ เลอเวะ
สิงโตตัวผู้
die Löwin (-nen)
ดี เลอวิน
สิงโตตัวเมีย
der Tiger (-)
แดร์ ทีแกร์
เสือ
der Gepard (-e, -en)
แดร์ เกพาร์ด
เสือชีต้าห์
der Jaguar (-e)
แดร์ ยากัวร์
เสือจากัวร์
der Leopard (-en)
แดร์ เลโอพาร์ด
เสือดาว
           
die Maus (Mäuse)
ดี เมาส์
mouse
die Ratte (-n)
ดี รัทเทะ
rat
der Hamster (-)
แดร์ ฮัมสแทร์
แฮมสเตอร์
das Eichhörnchen (-)
ดัส ไอคเฮือนเค่น
กระรอก
der Stachelschwein (-e)
แดร์ ชทาเคิลชไวน์
เม่น
der Biber (-)
แดร์ บีแบร์
บีเวอร์
         
das Pferd (-e)
ดัส พแฟร์ด
ม้า
der Esel (-)
ดี เอเซิล
ลา
das Zebra (-s)
ดัส เซบรา
ม้าลาย
der Tapir (-e)
แดร์ ทาเพียร์
สมเสร็จ
das Nashorn (Nashörner)
ดัส นาชฮอร์น
แรด
           
das Schwein (-e)
ดัส ชไวน์
หมู
das Flusspferd (-e)
ดัส ฟรุสพแฟร์ด
ฮิปโปโปเตมัส
das Kamel (-e)
ดัส คาเม็ล
อูฐ
die Giraffe (-n)
ดี กีราฟเฟะ
ยีราฟ
der Hirsch (-e, -en)
แดร์ เฮียร์ช
กวาง
das Rind (-er)
ดัส รินด์
วัว
         
das Schaf (-e)
ดัส ชาฟ
แกะ
die Ziege (-n)
ดี ซีเกะ
แพะ
das Wildschwein (-e)
ดัส วิลด์ชไวน์
หมูป่า
der Elefant (-en)
แดร์ เอเลฟานท์
ช้าง
der Wasserbüffel (-)
แดร์ วาสแซร์บึฟเฟิล
กระบือ
           
der Bär (-en)
แดร์ แบร์
หมี
der Panda (-s)
แดร์ พันดา
หมีแพนด้า
der Malaienbär (-en)
แดร์ มาลาเอียนแบร์
หมีหมา
der Kragenbär (-en)
แดร์ คลาเก่นแบร์
หมีควาย
der Eisbär (-en)
แดร์ ไอส์แบร์
หมีขั้วโลก
der Braunbär (-en)
แดร์ เบราน์แบร์
หมีสีน้ำตาล
         
der Wal (-e)
แดร์ วัล
วาฬ
der Delfin (-e)
แดร์ เดลฟิน
โลมา
der Dugong (-s)
แดร์ ดูกง
พะยูน
der Seelöwe (-n)
แดร์ เซเลอเวะ
สิงโตทะเล
das Walross (-e, Walrösser)
ดัส วัลโรส
วอลรัส
           
die Fledermaus (-e)
แดร์ เฟลแดร์เมาส์
ค้างคาว
die Riesengleiter (-)
ดี รีเซ่นไกลแทร์
บ่าง
das Känguru (-s)
ดัส แคงกูรู
จิงโจ้
der Koala (-s)
แดร์ โคอาลา
โคอาล่า
das Schuppentier (-e)
แดร์ ชุพเพนเทียร์
ตัวนิ่ม
der Maulwurf (Maulwürfe)
แดร์ เมาล์วัวร์ฟ
ตัวตุ่น
           
der Sunda-Plumplori (-s)
แดร์ ซุนดา พลุมพลอริ
ลิงลม
der Gibbon (-s)
แดร์ กิบบอน
ชะนี
der Orang-Utan (-s)
แดร์ โอรัง อูตัน
อุรังอุตัง
der Gorilla (-s)
แดร์ กอริลลา
กอริลลา
der Schimpanse (-n)
แดร์ ชิมพันเซ
ชิมแพนซี
der Waschbär (-en)
แดร์ วาชแบร์
แร็คคูน

สัตว์ปีก

แก้ไข

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

แก้ไข

สัตว์เลื้อยคลาน

แก้ไข

แมลง

แก้ไข
  • das Insekt (-en) ดัส อินเซกท์: แมลง
           
die Libelle (-n)
ดี ลิเบลเละ
แมลงปอ
die Heuschrecke (-n)
ดี ฮ๊อยชเร็คเคะ
ตั๊กแตน
die Grille (-n)
ดี กริลเละ
จิ้งหรีด
die Küchenschabe
(-n)
ดี คือเค่นชาเบะ
แมลงสาบ
die Gottesanbeterin
(-nen)
ดี ก๊อทเทสอันเบแทริน
ตั๊กแตนตำข้าว
die Termite (-n)
ดี แทร์มิเทะ
ปลวก
           
der Floh (Flöhe)
แดร์ โฟล
หมัด
die Laus (Läuse)
ดี เลาส์
เหา
die Fliege (-n)
ดี ฟลีเกะ
แมลงวัน
die Mücke (-n)
ดี มึคเคะ
das Moskito (-s)
ดัส โมสคีโต
ยุง
der Käfer (-)
แดร์ เคแฟร์
ด้วง
der Leuchtkäfer (-)
แดร์ ล๊อยคท์เคแฟร์
หิ่งห้อย
           
der Schmetterling (-e)
แดร์ ชเม็ทแทร์ลิงค์
ผีเสื้อ
die Motte (-n)
ดี มอทเทะ
ผีเสื้อกลางคืน
die Ameise (-n)
ดี อาไมเซะ
มด
die Biene (-n)
ดี บีเนะ
ผึ้ง
die Wespe (-n)
ดี เวสเพะ
ตัวต่อ
die Marienkäfer (-)
ดี มารีเอนแคแฟร์
เต่าทอง

ดูเพิ่ม

แก้ไข
  ภาคผนวก