ภาษาเยอรมัน/ภาคผนวก/คำศัพท์/ความรู้สึก

 • die Zuneigung  

เสน่หา

 • der Ärger  

ความโกรธ

 • die Langeweile  

เบื่อ

 • das Vertrauen  

ความเชื่อมั่น

 • die Kreativität  

ความคิดสร้างสรรค์

 • die Krise, n  
 • วิกฤต
 • die Neugier  

อยากรู้อยากเห็น

 • die Niederlage, n  

ความพ่ายแพ้

 • die Depression, en  

ภาวะซึมเศร้า

 • die Verzweiflung  

ความสิ้นหวัง

 • die Enttäuschung, en  

ความผิดหวัง

 • das Misstrauen  

ความคลางแคลงใจ

 • der Zweifel, -  

สงสัย

 • der Traum, "e  

ความฝัน

 • die Müdigkeit  

ความเมื่อยล้า

 • die Angst, "e  

ความหวาดกลัว

 • der Streit  

การต่อสู้

 • die Freundschaft, en  

มิตรภาพ

 • der Spaß, "e  

ความสนุกสนาน

 • die Trauer  

ความเศร้าโศก

 • die Grimasse, n  

หน้าบึ้ง

 • das Glück  

ความสุข

 • die Hoffnung, en  

ความหวัง

 • der Hunger  

ความหิว

 • das Interesse, n  

น่าสนใจ

 • die Freude, n  

ความสุข

 • der Kuss, "e  

จูบ

 • die Einsamkeit  

ความเหงา

 • die Liebe  

ความรัก

 • die Melancholie  

เศร้าโศก

 • die Stimmung, en  

อารมณ์

 • der Optimismus  

มองในแง่ดี

die Panik  

ความหวาดกลัว

 • die Ratlosigkeit  

ฉงนสนเท่ห์

 • die Wut  

ความโกรธ

 • die Ablehnung  

การปฏิเสธ

 • die Beziehung, en  

ความสัมพันธ์

 • die Aufforderung, en  

ร้องขอ

 • der Schrei, e  

เสียงกรีดร้อง

 • die Geborgenheit  

การรักษาความปลอดภัย

 • der Schreck, en  

ช็อค

 • das Lächeln  

รอยยิ้ม

 • die Zärtlichkeit, en  

ความอ่อนโยน

 • der Gedanke, n  

ความคิด

 • die Nachdenklichkeit  

อาทร

ดูเพิ่มแก้ไข

  ภาคผนวก