โครงสร้างประโยค แก้ไข

ประโยคภาษาละติน ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนประธาน และส่วนภาคแสดง ยกตัวอย่างเช่น

ประโยค Galba est agricola.
กัลบา เป็น ชาวนา
ประโยค Nauta pugnat.
กะลาสี ต่อสู้

ประโยคทั้งสองสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

ประธาน ภาคแสดง
Galba
กัลบา
est agricola.
เป็นชาวนา
Nauta
กะลาสี
pugnat.
ต่อสู้

Copula แก้ไข

กริยา เป็น/อยู่/คือ เป็นกริยาที่บอกความสัมพันธ์ที่เท่ากันระหว่างประธานกับกรรม เรียกว่า copula ซึ่งแปลว่า ตัวเชื่อม

ตัวอย่างประโยค แก้ไข

1. America
อเมริกา
est
เป็น
patria
ประเทศ
mea.
ของฉัน
2. Agricola
ชาวนา
fīliam
ลูกสาว
amat.
รัก
3. Fīlia
ลูกสาว
est
คือ
Jūlia.
จูเลีย
4. Jūlia
จูเลีย
et
และ
agricola
ชาวนา
sunt
อยู่
in
ใน
īnsulā.
เกาะ
5. Jūlia
จูเลีย
aquam
น้ำ
portat.
หาบ
6. Rosam
กุหลาบ
in
ใน
comīs
ผม
habet.
เธอมี
7. Jūlia
จูเลีย
est
เป็น
puella
เด็กผู้หญิง
pulchra.
น่ารัก
8. Domina
นายหญิง
fīliam
ลูกสาว
pulchram
สวย
habet.
มี

ข้อสังเกตจากตัวอย่าง

  • ภาษาละตินไม่มีคำนำหน้านาม (article)
  • ภาษาละตินไม่จำเป็นต้องระบุบุรุษสรรพนามที่เป็นประธาน เนื่องจากคำกริยาจะผันตามประธานอยู่แล้ว
  • ภาษาละตินอาจไม่ระบุสรรพนามเจ้าของได้ หากความหมายของประโยคชัดเจนอยู่แล้ว

สารบัญ แก้ไข