ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส – ภาษาอื่น ๆ