ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

(ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร แ)
===เนื้อหาในหมวดนี้===
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/คำนำ|คำนำ]] {{ระดับสั้น|100%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/บูลีน|บูลีน]] (Booleans) {{ระดับสั้น|100%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนเต็ม|จำนวนเต็ม]] (Integers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|จำนวนทศนิยม]] (Floating numbers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ|ข้อความ]] (Strings) {{ระดับสั้น|100%|13 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Arrays]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Resources|Resources]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL|NULL]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
53

การแก้ไข