ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ"

→‎การแปลงเป็น string: แก้ไขลิงค์
(ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของ)
(→‎การแปลงเป็น string: แก้ไขลิงค์)
===การแปลงเป็น string===
การแปลงค่าเป็น string นั้นสามารถทำได้โดยใช้ (string) แปลงหรือใช้ strval() การแปลงค่าเป็น string จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นต้องใช้ อย่างที่เป็นใน echo() หรือ print() หรือเมื่อมีการนำค่าชนิดอื่นมาเทียบกับค่า string<br/><br/>
ค่า [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/บูลีน|boolean]] '''TRUE''' จะแปลงเป็น ข้อความ "1" และ '''FALSE''' จะแปลงเป็น "" (empty string) ทำให้สามารถแปลงไปกลับระหว่าง boolean และ string ได้<br/><br/>
ค่า [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนเต็ม|integer]] หรือ [[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|float]] แปลงเป็น string นั้นก็จะเป็นการแปลงเลขเป็นข้อความ เช่น 50.0 แปลงเป็น "50.0"<br/><br/>
[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Array]] จะถูกแปลงเป็น ข้อความ "Array" เสมอ เป็นเหตุให้ echo() หรือ print() ไม่สามารถแสงค่าที่เก็บใน array ได้ด้วยตนเอง ต้องใช้รูปแบบที่มีการอ้างอิงถึง ดัชนี(index)<br/><br/>
[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Object]] จะถูกแปลงเป็น ข้อความ "Object" เสมอ<br/><br/>
[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Resources|Resource]] จะถูกแปลงเป็น ข้อความ ในรูปแบบ "Resource id #1" โดย ''1'' คือ unique number ที่กำหนดให้ resource โดย PHP ตอนที่รัน<br/><br/>
'''NULL''' จะแปลงเป็น empty string เสมอ
 
===แปลง string เป็นเลข===
โดยปกติเมื่อมีการแปลง string เป็นเลข จะแปลงเป็น integer แต่ถ้าหากมี '.' , 'e' หรือ 'E' อยู่ในข้อความจะแปลงเป็น float<br/><br/>
53

การแก้ไข