ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/NULL"

ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแป�
(สร้างหน้าใหม่: ==NULL== ค่าชนิดพิเศษ '''NULL''' เป็นตัวแทนตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดค่า …)
 
(ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแป�)
53

การแก้ไข