ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ"

ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของ
(ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของ)
53

การแก้ไข