ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร แ
(ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร ถูกย้ายไปเป็น ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร แ)
53

การแก้ไข