ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]] {{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Resources|Resources]] {{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL|NULL]] {{ระดับสั้น|00100%|1114 พ.ค. 2552}}
53

การแก้ไข