ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนเต็ม|จำนวนเต็ม]] (Integers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|จำนวนทศนิยม]] (Floating numbers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ|ข้อความ]] (Strings) {{ระดับสั้น|00100%|1113 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Arrays]] {{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]] {{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
53

การแก้ไข