ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

===เนื้อหาในหมวดนี้===
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/คำนำ|คำนำ]]<br />{{ระดับสั้น|100%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/บูลีน|บูลีน]] (Booleans)<br />{{ระดับสั้น|100%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนเต็ม|จำนวนเต็ม]] (Integers)<br />{{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|จำนวนทศนิยม]] (Floating numbers)<br />{{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ|ข้อความ]] (Strings)<br />{{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Arrays]]<br />{{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]]<br />{{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULLResources|NULLResources]] {{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL|NULL]] {{ระดับสั้น|00%|11 พ.ค. 2552}}
53

การแก้ไข