ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''===เนื้อหาในหมวดนี้<br />'''===
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/คำนำ|คำนำ]]<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/บูลีน|บูลีน]] (Booleans)<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนเต็ม|จำนวนเต็ม]] (Integers)<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|จำนวนทศนิยม]] (Floating numbers)<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ|ข้อความ]] (Strings)<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Arrays]]<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]]<br />
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/NULL|NULL]]
53

การแก้ไข