ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
</source>
*ประกาศโดยใช้เครื่องหมายคำพูดคู่ (")
<source lang="php">
<?php
$a = "Thailand";
?>
</source>
*ประกาศโดยใช้รูปแบบของ heredoc
<source lang="php">
<?php
$a = <<<EOD
This type of declare
can be in multiline
EOD;
?>
</source>
*ประกาศโดยใช้รูปแบบของ nowdoc
12

การแก้ไข