ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ข้อความ (String)''' เก็บค่าตัวอักขระ ที่เรียงต่อกันซึ่งสามารถประกาศได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ
*ประกาศโดยใช้เครื่องหมายคำพูดเดียว (')
#<source lang="php">
<?php
$a = 'Thailand';
12

การแก้ไข