ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าใหม่: '''ข้อความ (String)''' เก็บค่าตัวอักขระ ที่เรียงต่อกันซึ่งสามาร...)
 
'''ข้อความ (String)''' เก็บค่าตัวอักขระ ที่เรียงต่อกันซึ่งสามารถประกาศได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ
*ประกาศโดยใช้เครื่องหมายคำพูดเดียว (')
#<source lang="php">
ประกาศโดยใช้เครื่องหมายคำพูดคู่ (")
<?php
ประกาศโดยใช้รูปแบบของ heredoc
$a = 'Thailand';
ประกาศโดยใช้รูปแบบของ nowdoc
?>
</source>
*ประกาศโดยใช้เครื่องหมายคำพูดคู่ (")
*ประกาศโดยใช้รูปแบบของ heredoc
*ประกาศโดยใช้รูปแบบของ nowdoc
12

การแก้ไข