ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:รายการอ้างอิง"

สร้างหน้าใหม่: <div class="references-small" {{#if: {{{colwidth|}}}| style="-moz-column-width:{{{colwidth}}}; column-width:{{{colwidth}}};" | {{#if: {{{1|}}}| style="-moz-c...
(สร้างหน้าใหม่: <div class="references-small" {{#if: {{{colwidth|}}}| style="-moz-column-width:{{{colwidth}}}; column-width:{{{colwidth}}};" | {{#if: {{{1|}}}| style="-moz-c...)
(ไม่แตกต่าง)
545

การแก้ไข