ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:สคริปต์จัดให้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ความต้องการขั้นต่ำ ===
* เป็นผู้ใช้ในวิกิตำรา
* [[w:อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์|อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์]] 7.0 หรือสูงกว่า [[w:ไฟร์ฟอกซ์|ไฟร์ฟอกซ์]] 2.0 หรือสูงกว่า '''ไม่รองรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้เอนจินไออี หรือ [[w:เกกโก|เกกโก]]'''
* รองรับและเปิดการใช้งาน[[w:จาวาสคริปต์|จาวาสคริปต์]]
* หากคุณใช้ไออี <code><nowiki>http://*.wikibooks.org</nowiki></code> ต้องอยู่ในรายชื่อ Trusted sites โดยให้ทำการ:
35

การแก้ไข