เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| valign="top" style="width:50%;" |
{| style="border:0px; border-spacing:0px; padding:0px 2px;"
| valign="top" | {{แนะนำ}}<br /><div style="background-color:#CC0000CC0000; font-size:1px1px; height:8px8px; border:1px1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em5em;"></div>
| valign="top" | {{แนะนำ}}
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:3ex">
===วิกิตำราในภาษาอื่น===
{{Wikibookslang}}
</div>
<div style="background-color:#D7FFC7; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
|-
| valign="top" style="padding-top:4px" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"
|
<div style="background-color:#CC0000; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:3ex">
===วิกิตำราในภาษาอื่น===
{{Wikibookslang}}
</div>
<div style="background-color:#D7FFC7; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:3ex">
=== โครงการพี่น้อง ===
96

การแก้ไข