ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ชั้นหนังสือ==
*[[ชั้นหนังสือ_วิทยาศาสตร์|วิทยาศาสตร์]] (Science)
*[[ชั้นหนังสือ_แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพ|แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพ]] (Medicine & MedicalHealth ScienceSciences)
*[[ชั้นหนังสือ_สัตวแพทยศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]] (Veterinary Science)
*[[ชั้นหนังสือ_วิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์]] (Engineering)
*[[ชั้นหนังสือ_คณิตศาสตร์|คณิตศาสตร์]] (Mathematics)
*[[ชั้นหนังสือ_ตำราอาหาร|ตำราอาหาร]] (Cooking Books)
*[[ชั้นหนังสือ_วิกิเยาวชน|วิกิเยาวชน]] (Children's Books)
 
*[[ชั้นหนังสือ_แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์|แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์]] (Medicine & Medical Science)
 
==เพิ่มชั้นหนังสือใหม่ถ้าจำเป็น==
ผู้ใช้นิรนาม