Tassananorway

เข้าร่วมเมื่อ 25 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น 406 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศนอร์เวย์ปี 2006 [[http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning/Samarbeid_mellom_skole_og_hjem_med_bruk_av_ny_teknologi]]no:
 
การปฏิรูปการศึกษาปี 2006 ยึดถือหลักว่า การเรียนรู้จะต้องปรับให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้เรียน โดยจะมุ่งเน้นตัวผู้เีรียนเป็นสำคัญ
110

การแก้ไข