Tassananorway

เข้าร่วมเมื่อ 25 มกราคม 2551
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าใหม่: == การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศนอร์เวย์ปี 2006 == Kunnskapsl...)
 
== [[:w:noการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศนอร์เวย์ปี 2006]] == (Kunnskapsløftet 2006)
110

การแก้ไข