ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาละติน/บทที่ 7"

สร้างหน้าใหม่: == การผันคำนามแบบที่ 1 == คำนามที่มีรูปเอกพจน์ การกประธาน ล...
(สร้างหน้าใหม่: == การผันคำนามแบบที่ 1 == คำนามที่มีรูปเอกพจน์ การกประธาน ล...)
(ไม่แตกต่าง)
128

การแก้ไข