ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาซีพลัสพลัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 1:
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
 
ภาษาซีพลัสพลัส (C++ programming language) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ มีโครงสร้างภาษาที่มีการจัดชนิดข้อมูลแบบสแตติก (statically typed) และสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย (multi-paradigm language) ได้แก่ การโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง, การนิยามข้อมูล, การโปรแกรมเชิงวัตถุ, และการโปรแกรมแบบเจเนริก (generic programming) ภาษาซีพลัสพลัสเป็นภาษาโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่นิยมมากภาษาหนึ่งนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990
หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุม เนื้อหาส่วนที่สำคัญของภาษา C++ และไลบรารีมาตรฐาน (STL) และยังมีแนวคิดสำคัญ [[การออกแบบซอฟต์แวร์]] และ [[ดีไซน์แพทเทิร์น]] แต่ขั้นตอนที่ยากสำหรับผู้อ่านคือการก้าวสู่แนวคิดขั้นสูงของ C++ วัตุประสงขั้นต้นคือจัดสรรหนังสือเหมาะสมสำหรับเริ่มเรียนการเขียนโปรแกรม C++ และแนวคิดของ[[w:วิทยาการคอมพิวเตอร์|วิทยาการคอมพิวเตอร์]]หรือการประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Bjarne Stroustrup จากห้องวิจัยเบลล์ (Bell Labs) เป็นผู้พัฒนาภาษา C++ ขึ้น (เดิมใช้ชื่อ "C with classes") ในปีค.ศ. 1983 เพื่อพัฒนาภาษาซีดั้งเดิม สิ่งที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมนั้นเริ่มจากการเพิ่มเติมการสร้างคลาสจากนั้นก็เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ เวอร์ชวลฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์ การสืบทอดหลายสาย เท็มเพลต และการจัดการเอ็กเซ็พชัน มาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัสได้รับการรับรองในปีค.ศ. 1998 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:1998 เวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันในปีค.ศ. 2003 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:2003 ในปัจจุบันมาตรฐานของภาษาในเวอร์ชันใหม่ (รู้จักกันในชื่อ C++0x) กำลังอยู่ในขั้นพัฒนา
 
[[สื่อ:#include <stdio.h>
 
void main()
{
printf("Easy C\n")
}]]
5

การแก้ไข