ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:สคริปต์จัดให้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
iScriptConfig = {
gender : "male",
searchURL : "http://www.google.co.th/search?hl=th&q=",
useAjaxApi : true,
useMyWelcome : false,
usePreciseConversion : false,
userTalkPageMode : "blank",
searchURL : "http://www.google.co.th/search?hl=th&q=",
useEnhancedRollback : true,
autoNotifyUploader : false,
wikiProjectTabs : "all",
bookmark1 : ["", ""],
bookmark2 : ["", ""],
bookmark4 : ["", ""],
bookmark5 : ["", ""],
deluxeSummary1 : ["", ""],
deluxeSummary2 : ["", ""],
deluxeSummary3 : ["", ""]
};
 
42

การแก้ไข