ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล ถ้าไม่มีการอภิปรายให้ใส่ * ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย'' -->
* ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''
* 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – [[คุยเรื่องวิกิตำรา:สื่อ|เสนอรับรองนโยบายสื่ออย่างเป็นทางการในวิกิตำราภาษาไทย]]