ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นโยบายและแนวปฏิบัติวิกิตำรา"

รับรองเป็นนโยบาย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(รับรองเป็นนโยบาย)
 
 
|group4 = แนวปฏิบัติด้านเนื้อหา
|list4 = {{nowrap begin}}[[วิกิตำรา:นโยบายการลบ|การลบ]]{{·w}} [[วิกิตำรา:สื่อ|สื่อ]]*{{·w}} [[วิกิตำรา:คู่มือกลยุทธ์|คู่มือกลยุทธ์]]{{nowrap end}}
 
|group5 = แนวปฏิบัติด้านการแก้ไข