ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ป้องกัน "วิกิตำรา:ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" แล้ว: หน้าสำคัญ ([แก้ไข:อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ] (ไม่มีกำหนด) [ย้าย:อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ] (ไม่มีกำหนด)))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{กึ่งล็อก|small=yes}}
การแก้ไขบางประเภทถูกจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุบัญชีตามที่กำหนดหรือมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทียม (pseudo-group) ที่เรียกว่า "ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (autoconfirmed users) สถานะ ยืนยันอัตโนมัติจะถูกตรวจสอบทุกครั้งขณะที่ที่ผู้ใช้ดำเนินการแก้ไขและได้รับโดยอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ ผู้ใช้บนวิกิตำราจะได้รับสถานะยืนยันอัตโนมัติหลังจากลงทะเบียนสี่วัน