ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ"

ย้อนการแก้ไขโดย 49.228.225.52 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch
(ทำหน้าว่าง)
ป้ายระบุ: ทำหน้าว่าง ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขโดย 49.228.225.52 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
การแก้ไขบางประเภทถูกจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุบัญชีตามที่กำหนดหรือมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทียม (pseudo-group) ที่เรียกว่า "ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (autoconfirmed users) สถานะ ยืนยันอัตโนมัติจะถูกตรวจสอบทุกครั้งขณะที่ที่ผู้ใช้ดำเนินการแก้ไขและได้รับโดยอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ ผู้ใช้บนวิกิตำราจะได้รับสถานะยืนยันอัตโนมัติหลังจากลงทะเบียนสี่วัน
 
สถานะยืนยันอัตโนมัติจำเป็นต่อการ[[WB:MOVE|ย้ายหน้า]]และการแก้ไขหน้าที่ถูก[[วิธีใช้:การแก้ไข#การป้องกันหน้า|กึ่งป้องกัน]] ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องกรอก[[w:แคปต์ชา|แคปต์ชา]]สำหรับการมีส่วนร่วมอีกต่อไป
 
{{กลุ่มผู้ใช้}}