ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาไทย"

ย้อนการแก้ไขโดย 49.228.225.52 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขโดย 49.228.225.52 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
** คำผสม หมายถึง ครูสอนภาษาอังกฤษ ขึ้นเสียงตรง English ลงตรง teacher
** คำปกติเรียงกัน หมายถึง ครูชาวอังกฤษ ออกเสียงตามปกติ
 
== อ้างอิง ==
* ''Basic Pronunciation for Beginners'', Jill Knutson
* ''Speech Craft, Workbook for Academic Discourse'', Laura D. Hann, Wayne B. Dickerson
 
== ดูเพิ่ม ==