ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน"

ย้อนการแก้ไขโดย 171.97.100.181 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย NguoiDungKhongDinhDanh
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขโดย 171.97.100.181 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย NguoiDungKhongDinhDanh)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
== วงเล็บเหลี่ยม ==
[[ไฟล์:Parentesi Quadre.svg|thumb|50px|right]]
Free robux 10m+
'''วงเล็บเหลี่ยม''' []
* ใช้คร่อมคำหรือข้อความเพื่อแยกออกจากข้อความอื่น ในกรณีที่ข้อความนั้นมีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้ว
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''สาวแรกรุ่นเปรียบเสมือน "ดอกไม้แรกแย้ม"''
* ใช้เมื่อต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นบทสนทนา ในกรณีที่มีทั้งบทบรรยายและบทสนทนา
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''เขาบอกฉันว่า "พรุ่งนี้เขาจะทะเล ถ้าใครไม่ไปไม่ต้องเอา !robux! 🤑🤑🤑ชะอำ"''
* ใช้เมื่อยกข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่หนังสือที่ผู้เขียนกำลังเขียนมา
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''เราไม่ควรเชื่อใครง่าย ๆ ดังที่สุนทรภู่เคยกล่าวไว้ในเรื่องพระอภัยมณีว่า "แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน"''
== อัศเจรีย์ ==
[[ไฟล์:Exclamation mark.png|thumb|160px|right]]
'''อัศเจGENymraaykrsrykarykaรีย์อัศเจรีย์''' (!) โดยgjdzykrsyjeaykrsทั่วไปใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำหรือกลุ่มคำที่แสดงultzukrzufkzurkzfuzอาysHfnzgndyndYjdyjfzรมณ์อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสีzhkyrksruksrusykrayrยใจเสียใจ ตกใจ รับรู้ ประหลาdejdggefefrgดใจประหลาดใจ พอใจ หรืออื่น ๆ มีวิธีใช้ดังนี้
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 
 
 
ยน
 
 
 
 
 
 
 
ยน
 
 
 
 
ยน
 
 
 
 
'''อัศเจGENymraaykrsrykarykaรีย์''' (!) โดยgjdzykrsyjeaykrsทั่วไปใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำหรือกลุ่มคำที่แสดงultzukrzufkzurkzfuzอาysHfnzgndyndYjdyjfzรมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสีzhkyrksruksrusykrayrยใจ ตกใจ รับรู้ ประหลาdejdggefefrgดใจ พอใจ หรืออื่น ๆ มีวิธีใช้ดังนี้
* เขียนไว้ข้างหลังคำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น เช่น
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''โอ๊ย! เจ็บflusulrs7rs7rpsr7pzr7pzrp77rpzจังเลย''
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''เฮ้อ! โล่งhxzukrzruz6roOrอกโล่งอกไปที''
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''โถ! น่yld,urpzufpzfupzfupzpufzาน่าสงสารจัง'' 6d,6dpzdydu,yd
* เขียนไว้7pd,dz7dzduzuodz8txufpzหลังข้อความที่ต้อud,dyo,dy,udlzfupzงการต้องการให้ผู้อ่านสังเกตและระมัดระวังud,ud,fuzfupzpudpz7rpz7rpxp7r มักเป็นข้อzความข้อความเตือนใจ เช่น
Hczlufzurlzlu
* เขียนไว้7pd,dz7dzduzuodz8txufpzหลังข้อความที่ต้อud,dyo,dy,udlzfupzงการให้ผู้อ่านสังเกตและระมัดระวังud,ud,fuzfupzpudpz7rpz7rpxp7r มักเป็นข้อzความเตือนใจ เช่น
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''ระวัง! คนข้ามถนน''
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''อันตรoyc,6rpz7rpx7ptx7ายอันตราย! ไฟฟ้าแรงสูง''
* ใช้เขีt8d7prx7roz7rof7pxยนเขียนหลังคำที่เลียนเเบบydk6ors6ros7orsprsเสียงธรรมชาติ
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''เป6dpx7ofx7r9x7r9รี้ยงเปรี้ยง!''
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''โครม!''
* ใช้ในx9rวิชาคณิตศาสตร์ เป็นr69zr9s69rzr6เครื่องหมาz0r0z6r9z6roz6orยแฟกทอเรียลเครื่องหมายแฟกทอเรียล เขียน7prsp7rs7orz07rdr7d7prหลังตัวเลขหรือตัวอักษร แzeo66eoze6ozr6ozสดงแสดงถึงผลคูณต่อเนื่อง
:: [[ไฟล์:CorrespMtl5.png|10px]] ''๕!'' (อ่านว่า แp6dzr7psr7ps7rpxฟกทอเรียลห้าแฟกทอเรียลห้า) ''= ๕ x ๔ x ๓ x ๒ x ๑''
 
== สารบัญ ==