ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำราอาหาร:ขนมกล้วย"

ย้ายมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2
(ย้ายมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม