ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ภาษาไทยเบื้องต้น/ตัวเลขไทย"

16
(ย้อนการแก้ไขโดย 27.55.79.238 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Geonuch)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(16)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! {{MediaWiki:Toc}}:
| [[#ตัวเลขไทย|ตัวเลขไทย]] __NOTOC__
|}16
 
== ตัวเลขไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม