ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Documentation/config"

เพิ่มขึ้น 1,580 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- Configuration for Module:Documentation -- -- Here you can set the values of the parameters and messages used in Module:Documentation to -- localise it to your wiki and your language. Unless specified otherwise, values given here -- should be string values. -----------------------------------------------------------...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
-- cfg['sandbox-notice-compare-link-display'].
--]]
cfg['sandbox-notice-blurb'] = 'This is the นี่คือ$1 forของ $2.'
cfg['sandbox-notice-diff-blurb'] = 'This is the นี่คือ$1 forของ $2 ($3).'
cfg['sandbox-notice-compare-link-display'] = 'diffดูความแตกต่าง'
 
--[[
-- cases.
--]]
cfg['sandbox-notice-testcases-blurb'] = 'See also the companion subpage for ดูหน้า$1.'
cfg['sandbox-notice-testcases-link-display'] = 'test casesชุดทดสอบ'
cfg['sandbox-notice-testcases-run-blurb'] = 'See also the companion subpage for $1 ($2).'
cfg['sandbox-notice-testcases-run-link-display'] = 'run'
-- cfg['sandbox-category']
-- A category to add to all template sandboxes.
cfg['sandbox-category'] = 'Template sandboxesกระบะทรายแม่แบบ'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- cfg['template-namespace-heading']
-- The heading shown in the template namespace.
cfg['template-namespace-heading'] = 'Template documentationคู่มือการใช้งานแม่แบบ'
 
-- cfg['module-namespace-heading']
-- The heading shown in the module namespace.
cfg['module-namespace-heading'] = 'Module documentationคู่มือการใช้งานมอดูล'
 
-- cfg['file-namespace-heading']
-- The heading shown in the file namespace.
cfg['file-namespace-heading'] = 'Summaryสรุป'
 
-- cfg['other-namespaces-heading']
-- The heading shown in other namespaces.
cfg['other-namespaces-heading'] = 'Documentationคู่มือการใช้งาน'
 
-- cfg['view-link-display']
-- The text to display for "view" links.
cfg['view-link-display'] = 'viewดู'
 
-- cfg['edit-link-display']
-- The text to display for "edit" links.
cfg['edit-link-display'] = 'editแก้'
 
-- cfg['history-link-display']
-- The text to display for "history" links.
cfg['history-link-display'] = 'historyประวัติ'
 
-- cfg['purge-link-display']
-- The text to display for "purge" links.
cfg['purge-link-display'] = 'purgeล้างแคช'
 
-- cfg['create-link-display']
-- The text to display for "create" links.
cfg['create-link-display'] = 'createสร้าง'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- cfg['transcluded-from-blurb']
-- Notice displayed when the docs are transcluded from another page. $1 is a wikilink to that page.
cfg['transcluded-from-blurb'] = 'The above [[:en:Wikipedia:Template documentation|documentationคู่มือการใช้งาน]] is [[Wikipedia:Transclusion|transcluded]] fromที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก $1.'
 
--[[
-- display cfg['create-link-display'].
--]]
cfg['create-module-doc-blurb'] = 'You might want to คุณอาจจะต้องการ$1 a documentation page for this คู่มือการใช้งานของ[[WikipediaWP:LuaLUA|Scribunto moduleมอดูล]].นี้'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- namespace.
--]]
cfg['experiment-blurb-template'] = "Editors can experiment in this template's ผู้เขียนสามารถทำการทดลองได้ที่$1 and และ$2 pages.ของแม่แบบนี้"
cfg['experiment-blurb-module'] = "Editors can experiment in this module's ผู้เขียนสามารถทำการทดลองได้ที่$1 and และ$2 pages.ของมอดูลนี้"
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- cfg['template-sandbox-preload']
-- Preload file for template sandbox pages.
cfg['template-sandbox-preload'] = 'Templateแม่แบบ:Documentationคู่มือการใช้งาน/preload-sandboxข้อความล่วงหน้ากระบะทราย'
 
-- cfg['module-sandbox-preload']
-- Preload file for Lua module sandbox pages.
cfg['module-sandbox-preload'] = 'แม่แบบ:คู่มือการใช้งาน/ข้อความล่วงหน้ากระบะทรายมอดูล'
cfg['module-sandbox-preload'] = 'Template:Documentation/preload-module-sandbox'
 
-- cfg['sandbox-link-display']
-- The text to display for "sandbox" links.
cfg['sandbox-link-display'] = 'sandboxกระบะทราย'
 
-- cfg['sandbox-edit-link-display']
-- The text to display for sandbox "edit" links.
cfg['sandbox-edit-link-display'] = 'editแก้'
 
-- cfg['sandbox-create-link-display']
-- The text to display for sandbox "create" links.
cfg['sandbox-create-link-display'] = 'createสร้าง'
 
-- cfg['compare-link-display']
-- The text to display for "compare" links.
cfg['compare-link-display'] = 'diffดูความแตกต่าง'
 
-- cfg['mirror-edit-summary']
-- The default edit summary to use when a user clicks the "mirror" link. $1 is a wikilink to the
-- template page.
cfg['mirror-edit-summary'] = 'Create sandbox version ofสร้างหน้ากระบะทรายของ $1'
 
-- cfg['mirror-link-display']
-- The text to display for "mirror" links.
cfg['mirror-link-display'] = 'mirrorคัดลอก'
 
-- cfg['mirror-link-preload']
-- cfg['template-testcases-preload']
-- Preload file for template test cases pages.
cfg['template-testcases-preload'] = 'Templateแม่แบบ:Documentationคู่มือการใช้งาน/preload-testcasesข้อความล่วงหน้าชุดทดสอบ'
 
-- cfg['module-testcases-preload']
-- Preload file for Lua module test cases pages.
cfg['module-testcases-preload'] = 'Templateแม่แบบ:Documentationคู่มือการใช้งาน/preload-module-testcasesข้อความล่วงหน้าชุดทดสอบมอดูล'
 
-- cfg['testcases-link-display']
-- The text to display for "testcases" links.
cfg['testcases-link-display'] = 'testcasesชุดทดสอบ'
 
-- cfg['testcases-edit-link-display']
-- The text to display for test cases "edit" links.
cfg['testcases-edit-link-display'] = 'editแก้'
 
-- cfg['testcases-run-link-display']
-- cfg['testcases-create-link-display']
-- The text to display for test cases "create" links.
cfg['testcases-create-link-display'] = 'createสร้าง'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- link to the /doc subpage with a display value of cfg['doc-link-display'].
--]]
cfg['add-categories-blurb'] = 'Please add categories to theโปรดเพิ่มหมวดหมู่ไปที่หน้าย่อย $1 subpage.'
 
-- cfg['doc-link-display']
-- the template namespace, the module namespace, or another namespace.
--]]
cfg['subpages-link-display'] = 'Subpages of this หน้าย่อยของ$1นี้'
 
-- cfg['template-pagetype']
-- The pagetype to display for template pages.
cfg['template-pagetype'] = 'templateแม่แบบ'
 
-- cfg['module-pagetype']
-- The pagetype to display for Lua module pages.
cfg['module-pagetype'] = 'moduleมอดูล'
 
-- cfg['default-pagetype']
-- The pagetype to display for pages other than templates or Lua modules.
cfg['default-pagetype'] = 'pageหน้า'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- cfg['file-docpage-preload']
-- Preload file for documentation page in the file namespace.
cfg['file-docpage-preload'] = 'Templateแม่แบบ:Documentationคู่มือการใช้งาน/preload-filespaceข้อความล่วงหน้าไฟล์'
 
-- cfg['docpage-preload']
-- Preload file for template documentation pages in all namespaces.
cfg['docpage-preload'] = 'Templateแม่แบบ:Documentationคู่มือการใช้งาน/preloadข้อความล่วงหน้า'
 
-- cfg['module-preload']
-- Preload file for Lua module documentation pages.
cfg['module-preload'] = 'แม่แบบ:คู่มือการใช้งาน/ข้อความล่วงหน้าคู่มือการใช้งานมอดูล'
cfg['module-preload'] = 'Template:Documentation/preload-module-doc'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- cfg['print-subpage']
-- The name of the template subpage used for print versions.
cfg['print-subpage'] = 'Printพิมพ์'
 
-- cfg['print-link-display']
-- cfg['print-category']
-- Category to output if cfg['display-print-category'] is set to true, and a /Print subpage exists.
cfg['print-category'] = 'Templates with print versionsแม่แบบที่พิมพ์ได้'
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Category to output if cfg['display-strange-usage-category'] is set to true and the module is used on a
-- /doc subpage or a /testcases subpage.
cfg['strange-usage-category'] = 'หน้าวิกิพีเดียที่ใช้งานแม่แบบคู่มือการใช้งานแปลก'
cfg['strange-usage-category'] = 'Wikipedia pages with strange ((documentation)) usage'
 
--[[