ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Documentation/styles.css"

สร้างหน้าด้วย "→‎Template documentation: .template-documentation { clear: both; margin: 1em 0 0 0; border: 1px solid #AAA; background: #ECFCF4; padding: 5px; } →‎force edit links to right in start box: span#doc_editlinks { float: right !important; margin-right: 0.50em !important; }"
(สร้างหน้าด้วย "→‎Template documentation: .template-documentation { clear: both; margin: 1em 0 0 0; border: 1px solid #AAA; background: #ECFCF4; padding: 5px; } →‎force edit links to right in start box: span#doc_editlinks { float: right !important; margin-right: 0.50em !important; }")
 
(ไม่แตกต่าง)