ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คู่มือการใช้งาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
<templatestyles src="Documentation/styles.css"/>
<!--
{{#invoke:documentation|main}}<noinclude>
Automatically add {{pp-template}} to protected templates.
<!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. -->
-->{{template other
| {{#ifeq: {{PROTECTIONLEVEL:move}} | sysop
| {{pp-template}}
| {{#if: {{PROTECTIONLEVEL:edit}}
| {{pp-template}}
| <!--Not protected, or only semi-move-protected-->
}}
}}
}}<!--
Start of green doc box.
-->{{documentation/core2
| heading = {{{heading|¬}}} <!--Empty but defined means no header-->
| heading-style = {{{heading-style|}}}
| content = {{{content|}}}
| link box = {{{link box|}}} <!--So "link box=off" works-->
 
<!--Some namespaces must have the /doc in talk space-->
| docspace =
{{#switch: {{SUBJECTSPACE}}
| {{ns:0}}
| {{ns:File}}
| {{ns:MediaWiki}}
| {{ns:Category}} = {{TALKSPACE}}
| #default = {{SUBJECTSPACE}}
}}
 
<!--For debug purposes-->
| not-docspace =
{{#switch: {{SUBJECTSPACE}}
| {{ns:0}}
| {{ns:File}}
| {{ns:MediaWiki}}
| {{ns:Category}} = {{SUBJECTSPACE}}
| #default = {{TALKSPACE}}
}}
 
| 1 = {{{1|}}} <!--Other docname, if fed-->
 
<!--The namespace is added in /core2-->
| template page =
{{#switch: {{SUBPAGENAME}}
| sandbox
| testcases = {{BASEPAGENAME}}
| #default = {{PAGENAME}}
}}
 
}}<!--End of green doc box--><noinclude>
 
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>