ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Nonobye"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 เดือนที่ผ่านมา
Geonuch ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:SSRK607 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Nonobye: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "SSRK607" เป็น "Nonobye"
(เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่)
 
(Geonuch ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:SSRK607 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Nonobye: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "SSRK607" เป็น "Nonobye")