ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Phuphiphat.phumi"

Geonuch ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Phuphiphat.phumi ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Phuphiphat Phumi: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Phuphiphat.phumi" เป็น "Phuphiphat Phumi"
(Geonuch ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Phuphiphat.phumi ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Phuphiphat Phumi: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Phuphiphat.phumi" เป็น "Phuphiphat Phumi")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)