ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Chewpichai"

New page: Chapter 1 The way of the program The way of the program เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือต้องการที่จะสอน...
(New page: Chapter 1 The way of the program The way of the program เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือต้องการที่จะสอน...)
(ไม่แตกต่าง)
8

การแก้ไข