ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ธนาคาร"

我家
我家
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัดที่ 1:
{|
|[[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์/อำนาจอธิปไตย|ค]]ำศัพท์
|คำศัพท์
|พินอิน
|คำอ่าน
ผู้ใช้นิรนาม